Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2018 roku ulega zmianie adres siedziby spółki z dotychczasowego na adres ul. Złota 44/334, 00-120 Warszawa. Pozostałe dane nie ulegają zmianie. Wszelką korespondencję należy nadal kierować na adres Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. , Rogoźnica 306, 36-060 Głogów Młp.