Zwiększone zanieczyszczenie środowiska i rosnące obawy związane z problemem plastiku sprawiają, że istnieje pilna potrzeba poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań. W tym kontekście, ekologiczna folia stretch z regranulatu PCR (Post-Consumer Recycled) staje się coraz bardziej popularnym wyborem w branży opakowań.

Regranulat PCR – Drugie życie dla plastiku

Regranulat PCR to rodzaj plastiku, który jest produkowany z odpadów pochodzących z recyklingu. Dzięki odzyskowi, materiały są przetwarzane i wykorzystywane ponownie do produkcji folii stretch. To oznacza, że folia stretch z regranulatu PCR nie tylko zmniejsza ilość odpadów, ale także wykorzystuje surowce wtórne, co jest krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki. Taką rolę pełni nasz autorski Recowrap™.

Dłoń z granulatem PCR

Regranulat PCR służący do produkcji folii stretch Recowrap™

Plastik i ochrona środowiska naturalnego

Wykorzystanie regranulatu PCR pozwala na ograniczenie zużycia surowców petrochemicznych, które są nieskończonym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu zmniejsza się presja na wydobycie ropy naftowej i gazów ziemnych. Folie stretch z regranulatu PCR pomagają w ograniczeniu ilości plastikowych odpadów i zmniejszeniu wpływu plastiku na środowisko. Proces produkcji regranulatu PCR jest mniej energetycznie intensywny niż produkcja nowego plastiku. To przekłada się na mniejsze emisje CO2 związane z produkcją folii stretch z recyklingu.

Właściwości ekologicznej folii stretch z regranulatu PCR

Folia Recowrap™ nie tylko jest bardziej przyjazna dla środowiska, ale także zachowuje wysoką jakość, elastyczność i trwałość. Oznacza to, że nadal można ją wykorzystywać do bezpiecznego i skutecznego pakowania towarów. Dostępna jest w wersji ręcznej, maszynowej, folii jumbo oraz Mini Rap.

Nasza ekologiczna folia stretch stanowi znaczący krok w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego. Wykorzystując surowce wtórne i zmniejszając emisje CO2, przyczyniamy się do zmniejszenia negatywnego wpływu plastiku na naszą planetę. Wybierając tę formę opakowań, możemy aktywnie uczestniczyć w ochronie naszego środowiska i przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Folia z recyklingu to nie tylko rozwiązanie dla paletyzacji – to również krok w kierunku odpowiedzialnego i ekologicznego biznesu i magazynowania towarów.