Firma „Efekt Plus” Sp. z o.o. w grudniu 2011 roku zakończyła realizację 1 etapu projektu pt: „Prace przemysłowo-rozwojowe folii „mikrostretch” w firmie Efekt Plus Rzeszów dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych”.

Celem projektu jest opracowanie nowego, innowacyjnego produktu w zakresie składu chemicznego i rozwiązań technologicznych jego produkcji.