Wytrzymała folia stretch w Efekt Plus

Wytrzymałość folii stretch może zostać mierzona poprzez jej rozciągliwość. Ta z kolei zależy od grubości folii stretch określanej w mikrometrach (polski skrót – μm określający jedną milionową milimetra; angielski skrót, częściej używany w przemyśle foliowym – mic, mikron). Nazwa mikron pochodzi wprost z języka greckiego, gdzie oznaczała „drobiazg”, co dobrze opisuje grubość folii stretch, a raczej jej cienkość.

Należy zawsze przyjąć, że grubość folii może wahać się o 5% od przyjętej normy. Wytrzymałość folii stretch zależy również od sposobu jej produkcji. Można bowiem wyróżnić folię stretch produkowaną z wykorzystaniem technologii wylewanej (cast) oraz rozdmuchowej (blown). W pewnym względzie folia stretch wytworzona metodą blown jest nieco bardziej trwała i odporna na przebicia ze względu na jej orientację w obu kierunkach, podczas gdy folia produkowana sposobem cast orientowana jest wzdłuż, czyli w jednym kierunku.

 

Do testowania różnych aspektów wytrzymałości folii stretch wykorzystuje się różnego typu urządzenia (nap. ekstensometry, komory temperaturowe, maszyny wytrzymałościowe, zrywarki), które mierzą ich sprężystość, siłę rozciągliwości przy zerwaniu, wydłużenie do zerwania, prestretching (wstępne naciąganie na etapie produkcyjnym). Osobnym testem odporności jest również test Darta sprawdzający wytrzymałość folii na uderzenie masy. Od czego zależy wytrzymałość folii stretch w rozumieniu czysto fizycznym, a raczej polimerów, z której jest ona wytwarzana? Odnosi się to bezpośrednio do szybkości jej odkształcania – im szybsza, tym odporność jest większa. Duży wpływ na sprężystość ma temperatura.

wytrzymała folia stretch

Typy folii stretch produkowanych w firmie Efekt Plus – jak wytrzymała folia stretch jest dostępna?

 

Ręczna folia stretch przez zakład ten produkowana występuje w trzech wymiarach grubości – 8-10 mic, 12 mic, 15 mic i 17-35 mic, a co za tym idzie, jej rozciągliwość to odpowiednio 120-150%, 120-150%, 150-180% oraz 150-200%. Maszynowa folia stretch oprócz wspomnianych trzech pierwszych typów grubości, posiada również jeszcze jedno rozgraniczenie – 17-23 mic, 30-35 mic. Do wszystkich nich przypisuje się odpowiednio taką oto rozciągliwość – 120-150%, 150-250%, 150-300%, 150-325%, 150-350%. Podobnie, jak wcześniej opisany rodzaj folii, wytrzymała folia stretch Jumbo posiada dokładnie takie same właściwości.