Firma zakończyła realizację projektu polegającego na zakupie linii technologicznej do produkcji folii stretch, chillera i wyposażenia laboratorium, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.