Firma zakończyła realizację projektu polegającego na zakupie linii technologicznej do produkcji nanowarstwowej folii stretch metodą CAST, o wydajności 14 tyś. ton rocznie, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.