Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o fakcie otrzymania przez Efekt Plus wydanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 014797419 na znak towarowy „Zakład Produkcji Folii EFEKT Plus”, stanowiący logo naszej spółki. Tym samym nasze logo jest przedmiotem ochrony prawnej w 28 krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, a dokładniej ustawą z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie jest odpowiednie do  się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Chronione logo

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów czy też usług konkretnego przedsiębiorstwa. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Od 5 maja 2016 roku logo Zakładu Produkcji Folii Efekt Plus znajduje się w Rejestrze znaków towarowych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Dzięki temu dodatkowo podlega ochronie, która przewiduje sankcje m.in. za posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym przez osobę nie mającą prawa korzystać ze znaku.

Kilknij, aby zobaczyć nasz certyfikat.