Siedziba firmy:

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o.

ul. Złota 44/334
00-120 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Innowacyjna 10, 36-060 Głogów Małopolski

NIP: 813-31-93-433
Regon: 691533340
KRS: 0000186179
Kapitał zakł.: 1.154.000,00
BDO: 000001359

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potrzebujesz pomocy w doborze folii stretch lub masz inne pytania? Zapraszamy do wypełnienia formularza.