Od kwietnia 2012 roku Zakład Produkcji Folii „Efekt Plus” Sp. z o.o. jako pierwsza firma w Europie oferuje w sprzedaży folię stretch 50-cio warstwową o podwyższonych cechach użytkowych.

Produkt ten dzięki mocnej 50-cio warstwowej strukturze siatki oraz zastosowaniu odpowiednich surowców osiąga następujące parametry jakościowo-wytrzymałościowe:

  • moment zerwania do 350 %
  • rozciąg – 300%
  • odporność na przebicia 2,6 kg
  • stabilizacja ładunku przy wykorzystaniu mniejszej ilości folii

Właściwości tej folii zostały potwierdzone licznymi badaniami laboratoryjnymi.

Ten nowy produkt dla naszych klientów daje wymierne korzyści ekonomiczne. Zastosowanie folii mikrowarstwowej daje do 40% zwiększoną wydajność użytkową.

Największą zaletą folii jest jej wyjątkowo duża odporność na przebicia – co ma szczególne znaczenie przy pakowaniu ładunków o ostro zakończonych krawędziach.