Firma „Efekt Plus” otrzymała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rogoźnica. W najbliższym czasie firma poczyni szereg wydatków inwestycyjnych związanych  z w/w zezwoleniem. Na październik 2014 roku przewidziano uruchomienie kompleksowej linii technologicznej do produkcji folii stretch – będzie to już 2 instalacja zlokalizowana w zakładzie w Rogoźnicy, a na rok 2015 zaplanowano uruchomienie kolejnej linii technologicznej. Po zakończeniu przedsięwzięć moce produkcyjne firmy przekroczą 100 tys. ton folii/ rocznie.