Folia stretch w obecnych realiach

W dzisiejszych czasach, nowe sposoby pakowania wymagają opakowań spełniających wymagania klienta, konkurencyjnych cenowo a także innowacyjnych, co za tym idzie stawiają przed producentami oraz naukowcami ciągle nowe wyzwania. Postępy i innowacyjne rozwiązania nie omijają także rynku folii stretch, który stanowi 70% produkcji folii polietylenowych. Producenci folii wciąż prowadzą prace nad uzyskaniem jeszcze doskonalszych właściwości tego materiału – poprawy odporności na przebicia, uzyskania większego rozciągu, odpowiedniej stabilizacji ładunku i wielu innych.

Ultra cienka folia stretch od producenta folii

Dzięki zaangażowaniu w projekt światowych producentów surowców, maszyn technologicznych oraz jednostkami naukowo-badawczymi, firma „Efekt Plus” opracowała ultra cienką folię stretch. Folia ta ma na celu spełnić rygorystyczne dyrektywy i normy dotyczące transportu ładunków nakładające obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia towarów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości folii zużytej do pakowania i zachowaniu stabilności.

Zastosowanie odpowiednich surowców jakich używa firma „Efekt Plus”, które dzięki zaawansowanym właściwościom molekularnym poprawiają jakość i wytrzymałość tejże folii.

 

Co robi fabryka folii Efekt Plus, by zwiększyć jakość folii

Dla uzyskania jak najlepszej jakości oraz spełnienia norm transportu, folia poddawana jest licznym testom dynamicznym przy użyciu zawansowanego sprzętu laboratoryjnego. Jednym z ważniejszych testów mających potwierdzić wysoką jakość folii i jej niezawodność podczas transportu ładunku jest: TEST NACHYLENIA. Przeprowadzenie tego testu ma na celu odwzorowanie warunków transportowych w warunkach laboratoryjnych. Ładunek zawinięty w ultra cienką folię, poddawany jest długotrwałemu przeciążeniu wynoszącemu około 0,5 G, poprzez ustawienie ładunku pod odpowiednim kątem względem podłoża. W trakcie przeprowadzania testu doskonale widoczne jest przyleganie folii do danego ładunku które zapewnia solidne zabezpieczenie podczas transportu.

 

Inne testy, którym poddawana jest cienka folia stretch

Kolejnym istotnym testem sprawdzającym wytrzymałość folii stretch w warunkach transportu jest: TEST PRZECIĄŻENIOWY. Test przeciążeniowy jest niczym innym jak odwzorowaniem symulacji nagłego hamowania oraz przyśpieszenia pojazdu podczas transportu towaru. Ładunek poddawany jest krótkotrwałemu przeciążeniu w zależności grupy towarów i środka transportu jaki założyliśmy. W chwili gwałtownego hamowania lub przyspieszenia, ładunek pod wpływem przeciążenia napiera na folię stretch która ma za zadanie utrzymać cały ładunek w miejscu i nie ulec zerwaniu.

Dzięki wyżej wymienionym testom folii, firma „Efekt Plus” ma pewność co do jakości ultra cienkiej folii stretch która bez najmniejszych problemów sprawdza się w procesie masowego pakowania oraz transporcie ładunków.

Więcej informacji na temat ultra cienkiej folii stretch, uzyskają Państwo kontaktując się z przedstawicielami handlowymi.