folia stretch e7 certyfikat

Rejestracja marki e7®

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa że nasz produkt jakim jest folia e7 może się pochwalić świadectwem rejestracji wydany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 015386006. Tym samym logo marki e7 jest przedmiotem ochrony prawnej w 28 krajach Unii Europejskiej.

Produkt ten powstał przede wszystkim z  potrzeby ochrony środowiska.

Zachęcamy do zapoznania się bliżej z tym produktem klikając  TUTAJ.

Rejestracja EFEKT STRETCH PLUS®

Nasza 5-cio warstwowa folia poliolefinowa dostępna pod nazwą EFEKT STRETCH PLUS® może się pochwalić świadectwem rejestracji znaku wydany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 015033202. 

Zarejestrowany znak towarowy podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie własności przemysłowej, która przewiduje sankcje m.in. za posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym przez osobę nie mającą prawa korzystać ze znaku 5-cio warstwowa folia poliolefinowa

Zachęcamy do zapoznania się bliżej z tym produktem klikając  TUTAJ.

Zastrzeżona marka SEVEN®

Jest nam bardzo miło poinformować, iż nasza marka siedmiowarstwowej folii stretch SEVEN® otrzymała świadectwo rejestracji znaku wydany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 015197502. 

Znaki zastrzeżone są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów czy też usług konkretnego przedsiębiorstwa. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki

Zachęcamy do zapoznania się bliżej z tym produktem klikając  TUTAJ.

Rejestracji znaku wspólnotowego „Efekt Plus”

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o fakcie otrzymania przez Efekt Plus wydanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 014797419 na znak towarowy „Zakład Produkcji Folii EFEKT Plus”, stanowiący logo naszej spółki. Tym samym nasze logo jest przedmiotem ochrony prawnej w 28 krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, a dokładniej ustawą z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie jest odpowiednie do  się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2015 – jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Norma PN-EN ISO 9001:2015 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.