Rejestracja marki Eco Performance Pre-Stretch®

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus, pragnie poinformować, że produkt – folia Eco Performance Pre-Stretch® otrzymał świadectwo rejestracji wydane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej o numerze 018279104. Tym samym marka Eco Performance Pre-Stretch® jest chroniona znakiem towarowym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Eco Performance Pre-Stretch® – folia wstępnie rozciągnięta, jest szczególną odmianą folii stretch. Jest prosta w użyciu, ekonomiczna i posiada cechy – walory użytkowe doceniane przez wiele branż gospodarki.

⇒  Informacje na temat marki Eco Performance Pre-Stretch®                            ⇒ Świadectwo rejestracji marki Eco Performance Pre-Stretch®

PRS GREEN LABEL

Certyfikat PRS Green Label

Certyfikat potwierdzający działania mające na celu ponowne wykorzystywanie palet transportowych oraz zmniejszenie śladu węglowego. Certyfikat wydawany jest przez PRS Pooling, który już od ponad 20 lat działa w temacie ponownego użycia i wykorzystania palet typu CP dla europejskiego przemysłu polimerowego. Głównym hasłem przewodnim tego programu jest BĄDŹ OKRĄGŁY, BĄDŹ ZIELONY.

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus dzięki tego typu działaniom podkreśla że ma na względzie dbanie o środowisko  – DZIAŁAMY Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI.

⇒ Certyfikat PRS Green Label 

folia do sianokiszonki AgroWrap

Rejestracja marki AgroWrap®

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus pragnie poinformować że produkt jakim jest folia do sianokiszonki AgroWrap otrzymał świadectwo rejestracji wydane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 018097270. Tym samym logo marki AgroWrap® jest przedmiotem ochrony prawnej w 28 krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, a dokładniej ustawą z dnia z dnia 29 listopada 2019 roku, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie jest odpowiednie do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 ⇒ Informacje na temat marki marki AgroWrap®                                              ⇒ Świadectwo Rejestracji marki AgroWrap®

folia ekologiczna e7

Rejestracja marki e7®

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa że nasz produkt jakim jest folia e7 może się pochwalić świadectwem rejestracji wydany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 015386006. Tym samym logo marki e7 jest przedmiotem ochrony prawnej w 28 krajach Unii Europejskiej. Produkt ten powstał przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska.

 ⇒ Informacje na temat marki marki e7®                                              ⇒ Świadectwo Rejestracji marki e7®

Rejestracja EFEKT STRETCH PLUS®

Nasza 5-cio warstwowa folia poliolefinowa dostępna pod nazwą EFEKT STRETCH PLUS® może się pochwalić świadectwem rejestracji znaku wydany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 015033202. Zarejestrowany znak towarowy podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie własności przemysłowej, która przewiduje sankcje m.in. za posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym przez osobę nie mającą prawa korzystać ze znaku 5-cio warstwowa folia poliolefinowa. 

 ⇒ Informacje na temat marki marki Efekt Stretch Plus®                                              ⇒ Świadectwo Rejestracji marki Efekt Stretch Plus®

Seven folia

Zastrzeżona marka SEVEN®

Jest nam bardzo miło poinformować, iż nasza marka siedmiowarstwowej folii stretch SEVEN® otrzymała świadectwo rejestracji znaku wydany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 015197502. Znaki zastrzeżone są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów czy też usług konkretnego przedsiębiorstwa. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki

 ⇒ Informacje na temat marki marki SEVEN®                                              ⇒ Świadectwo Rejestracji marki SEVEN®

Rejestracji znaku wspólnotowego „Efekt Plus”

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o fakcie otrzymania przez Efekt Plus wydanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 014797419 na znak towarowy „Zakład Produkcji Folii EFEKT Plus”, stanowiący logo naszej spółki. Tym samym nasze logo jest przedmiotem ochrony prawnej w 28 krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, a dokładniej ustawą z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie jest odpowiednie do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

⇒ Świadectwo Rejestracji znaku wspólnotowego Efekt Plus®

Polityka firmy

POLITYKA – zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego zgodnego z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o. o. w ramach realizowanej strategii prowadzi na jak najwyższym poziomie działalność związaną z produkcją folii stretch metodą wylewu Cast. Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej produkty odpowiadały wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Spółki w realizowane działania, jesteśmy wiarygodni i dostarczamy, dbając o środowisko naturalne oraz zapewniając odpowiednie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy produkty o wysokim poziomie jakości.

Zadowolenie klienta jest naszym nadrzędnym celem.

9001 iso

ISO 9001:2015

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2015 – jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Norma PN-EN ISO 9001:2015 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.

⇒ Certyfikat ISO 9001:2015 (wersja polska)                                         ⇒ Certyfikat ISO 9001:2015 (wersja angielska)

ISO 14001

ISO 14001:2015

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 . Norma ISO 14001 jest opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie jej w różnych typach organizacji, działających w przeróżnych branżach i warunkach społeczno-kulturowo-geograficznych.

Podstawowym celem systemu zarządzania środowiskowego jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania organizacji w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne czynniki oddziałujące na środowisko naturalne. Istotą normy ISO 14001 jest wspomaganie organizacji – niezależnie od jej charakteru, wielkości i rodzaju – w zarządzaniu wpływem jej działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

⇒ Certyfikat ISO 14001:2015 (wersja polska)                                         ⇒ Certyfikat ISO 14001:2015 (wersja angielska)

PATENT-min

Patent nr 223808 – Poliolefinowa, pięciowarstwowa folia typu stretch.

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o.  uzyskał patent na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1410, z późn. zm.) został udzielony na rzecz: Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o., Rzeszów, Polska.  Patent o numerze 223808 dotyczy  – pięciowarstwowej folii typu stretch.

⇒ Dokument patentowy nr 223808    

PATENT-min

Patent nr 233197 – „Wielowarstwowa folia typu stretch”

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o.  uzyskał patent na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017r., poz. 776, z późn. zm.) został udzielony na rzecz: Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o., Warszawa, Polska.  Patent o numerze 233197 na wynalazek pt. „Wielowarstwowa folia typu stretch”

⇒ Dokument patentowy nr 233197